Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες για την νομιμοποίηση ή την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών στα ακίνητά σας.

Καλέστε ή επισκεφτείτε μας για μια δωρεάν συμβουλευτική πάνω στο ακίνητό σας!