ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315 000 891 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ: 2463 054 332
Τελευταία Νέα & Προσφορές

Νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα

Σπίτια χτισμένα σε πλαγιά

Νέα δεδομένα έχουν φέρει οι πρόσφατες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν και είναι σε ισχύ για τα αυθαίρετα. Ετσι όσοι επιθυμούν έχουν μια τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Μάλιστα, όσον αφορά στα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, καθώς και για τα κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, η 30ή Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους. Για τα κτίσματα με τις μικρότερες σχετικά παραβάσεις, οι οποίες προκαλούν μικρότερη περιβαλλοντική και πολεοδομική επιβάρυνση, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους να τα τακτοποιήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, καταβάλλοντας όμως προσαυξημένα πρόστιμα, τα οποία θα αυξάνονται κλιμακωτά για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης.

Για αυτό τον λόγο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε μηχανικό, προκειμένου να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ισχύοντος νόμου, που δίνει τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες και να αποπληρωθούν τα πρόστιμα με πολλές δόσεις.

Μέχρι πότε μπορούμε να δηλώνουμε τα αυθαίρετα με χαμηλότερα πρόστιμα;

Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2020 μπορούν να τακτοποιηθούν όλα τα αυθαίρετα που κτίστηκαν πριν τις 28 Ιουλίου του 2011, αρκεί να μην βρίσκονται μέσα σε δάσος, ρέμα, αρχαιολογικό χώρο, αιγιαλό και παραλία.

Προσοχή: Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι δηλώσεις, που οι αιτήσεις υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά θα έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και θα έχει πληρωθεί το αναλογούν παράβολο.

Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις:

α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

β) Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

Τι αλλάζει μετά την 1η Ιουλίου 2020;

1ον Δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα μετά την 1η Ιανουαρίου του 1983.

2ον Δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν όσα κτίσματα έχουν μεν οικοδομική άδεια, αλλά οι αυθαιρεσίες τους είναι πολύ μεγάλες και ξεπερνούν το 40% της δόμησης ή της κάλυψης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ύψος.

Αυτά τα κτίσματα θα θεωρούνται κατεδαφιστέα και θα τους επιβληθούν από την Πολεοδομία μεγάλα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

3ον Για τα μικρότερα αυθαίρετα και τα κτίσματα που έχουν αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και δεν δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, υπάρχει η δυνατότητα να τα νομιμοποιήσουν για 6 χρόνια περίπου, με καταλυτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με προσαυξημένο όμως το πρόστιμο και την υποχρέωση καταχώρισης της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο. Δηλαδή, η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα της ιδιοκτησίας του και η μη έκδοση αυτής θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας.

Ποια θα είναι τα επιπλέον πρόστιμα, για όσους δηλώσουν τα αυθαίρετά τους μετά την 1η Ιουλίου 2020;

Για τα αυθαίρετα που θα τακτοποιηθούν μετά την 1η Ιουλίου 2020 και έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2025, η κλιμακωτή προσαύξηση των προστίμων θα είναι η εξής:

 • Κατά 20% αν η υπαγωγή γίνει από 1/7/2020 έως 30/6/2021
 • Κατά 25% αν η υπαγωγή γίνει από 1/7/2021 έως 30/6/2022
 • Κατά 30% αν η υπαγωγή γίνει από 1/7/2022 έως 30/6/2023
 • Κατά 35% αν η υπαγωγή γίνει από 1/7/2023 έως 30/6/2024
 • Κατά 40% αν η υπαγωγή γίνει από 1/7/2024 έως 31/12/2025.

Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, που φέρνει η νέα τροπολογία;

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας,
 8. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
 9. το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου αφορά μόνο στα αυθαίρετα;

Οχι. Η ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτότητας θα είναι απαραίτητη σε όλες τις μεταβιβάσεις ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή όχι καθώς προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας. Επίσης στην περίπτωση κτιρίων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν χαθεί και η διοίκηση δεν διαθέτει αντίγραφο ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής, θα δίνεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης.

Τι γίνεται με τα αυθαίρετα, που κατασκευάστηκαν μετά το 2011;

Για την πολιτεία παραμένει ως «κόκκινη γραμμή» η 28η Ιουλίου 2011, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό σημαίνει πως όσα αυθαίρετα ανεγέρθηκαν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα τακτοποιούνται, αλλά θα κατεδαφίζονται ή θα καταβάλλουν πολύ υψηλά πρόστιμα διατήρησης.

Θέλετε να τακτοποιήσετε το αυθαίρετό σας πριν τη λήξη της προθεσμίας; Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2463054332 6945103922 6971761008 για να σας συμβουλεύσουμε και να αναλάβουμε την υπόθεση της περιουσίας σας.

Πηγή: b2green.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει …