ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315 000 891 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ: 2463 054 332

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Τεχνική

ενεργειακό πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του ακινήτου σας, καλέστε μας στο 24630 54332 για ενημέρωση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων συνολικής επιφανείας άνω των 50 τμ, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Η ΚΤΙΣΜΑ Τεχνική – Εμπορική, στελεχωμένη με Ενεργειακό Επιθεωρητή Β’ (ανώτατης) τάξης, είναι εγγεγραμένο στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, και αναλαμβάνει την άμεση έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας σε πολύ χαμηλή τιμή χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Απαιτούμενα στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά

Προαιρετικά στοιχεία:

 • Κάτοψη ορόφου
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Διαδικασία έκδοσης για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το γραφείο μας γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα:

 1. Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με το γραφείο μας και ενημέρωση για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία απο Ενεργειακό Επιθεώρητη στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον μηχανικό.
 4. Επεξεργασία των στοιχείων από τον μηχανικό στο γραφείο και έκδοση ΠΕΑ.
 5. Παράδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στον ιδιοκτήτη.

Επικοινωνία

Καλέστε μας στο 24630 54332 για να ενημερωθείτε και να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας!

Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Είναι χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν οτι μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας του ενεργειακού τους πιστοποιητικού. Μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου κάνοντας κλικ εδώ.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζονται πάνω δεξιά στη σελίδα του πιστοποιητικού.