ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315 000 891 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ: 2463 054 332

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Τεχνική

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου είναι ο νέος όρος που μπήκε στη ζωή του ιδιοκτήτη ακινήτου, και είναι πλέον απαραίτητη τόσο για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου, όσο και για την υλοποίηση προγραμμάτων επιδότησης όπως τα προγράμματα Εξοικονομώ.

Είναι στην ουσία ένας ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του, όπως οικοδομικές άδειες, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, υπαγωγές σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων και άλλα, και το συνοδεύει καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Απαιτείται για τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η βεβαίωση που τη συνοδεύει έχει διάρκεια ισχύος δύο μηνών. Μετά το πέρας αυτών, το πιστοποιητικό μπορεί να επανεκδοθεί με μια νέα αυτοψία μηχανικού για την επαλήθευση των στοιχείων της.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, είναι τα εξής:

  • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της.
  • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
  • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
  • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
  • Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
  • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
  • Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται υπάρχει υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων.
  • Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται, (οριζόντιες ιδιοκτησίες/διαμερίσματα)

Επικοινωνία

Η KTISMA με τους έμπειρους μηχανικούς της αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της έκδοσης της ΗΤΚ για εσάς, με αυτοψία στον χώρο σας. Καλέστε μας στα 2463054332 και 2315000891 για μια δωρεάν ενημέρωση!