Νέο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον, έρχεται το Νοέμβριο με νέο όνομα, και σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση με τους προηγούμενους. Στο νέο πρόγραμμα προβλέπονται μεγαλύτερα κατά μέσο όρο ποσοστά επιχορήγησης, με επιπλέον κίνητρα και για την ηλεκτροκίνηση. Αναλυτικά σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου προβλέπονται τα παρακάτω:

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
- Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
- Υφίσταται νόμιμα.
- Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
- Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες οι αιτούντες (ωφελούμενοι του Προγράμματος) κατατάσσονται και λαμβάνουν επιχορήγηση είναι:

2020 Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασική Επιχορήγηση COVID Premium '20-'21 Αναβάθμιση από Ζ/Η σε Β Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
1

≤ 10.000

≤ 20.000

65% 10% 10% 85%
2 > 10.000 – 20.000  > 20.000 – 30.000 55% 10% 10% 75%
3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 50% 10% 10% 70%
4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 45% 10% 10% 65%
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 35% 10% 10% 55%

 

COVID-19 premium. Λόγω των οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού προστίθεται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021

Ενεργειακό premium Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β ενεργειακή κατηγορία.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).

Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
- Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
- Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
- Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
- Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
5.1 Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
- επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
- Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
5.2 Συστήματα αποθήκευσης
- Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- CE Πιστοποιημένες
- επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

7. Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας
α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

8. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
8.1 Αναβάθμιση ανελκυστήρα
- Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
- η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους
8.2 Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
- Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
- Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
- Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.

Παρέχεται η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με τον το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος» είναι:

- Απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων
- -Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες
- Αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης,
→ ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β: +10%
→ COVID-19 premium για τα έτη 2020 – 2021: +10%
→ ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης
- Αίρεται ο περιορισμός μιας αίτησης ανά ωφελούμενο
- Επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω
- Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργειακών παρεμβάσεων 1,2 € ανά εξοικονομούμενη KWh
- Ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου
- Νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις
→ Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
→ Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
→ Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
- Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες
- Κίνητρα για πολυκατοικίες
→ διακριτός Π/Υ και διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
→ Δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
- Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
- Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις
→ Δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για τα έτη 2020 – 2021 COVID-19 premium ενώ
→ Προβλέπεται Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, με ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχ/σης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
→ Επιπλέον δίνεται ενεργειακό premium στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α 10% οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (αναβάθμιση κτιρίου από Ζ/Η ενεργειακή κατηγορία σε τουλάχιστον Β)

 

Επικοινωνήστε με την KTISMA Τεχνική - Εμπορική για να σας κατατοπίσουμε σχετικά με το δικό σας ακίνητο!

Ανακαινίστε το σπίτι σας online

Διανύουμε μια περίοδο που πρέπει να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις και τις συναντήσεις. Αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να βάλουμε φρένο στις εργασίες στο σπίτι ή την επιχείρησή μας. Η KTISMA Τεχνική - Εμπορική βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία μας αλλά και τις νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης έργου και ελέγχου του εργοταξίου, μπορει να σας δώσει τη λύση ώστε να ανακαινίσετε το ακίνητο σας από την ασφάλεια του σπιτιού σας μέσα από τέσσερα απλά βήματα.

 

#1: Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email για να μας δώσετε πληροφορίες για την ακίνητο και το μέγεθος της ανακαίνισης που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε. Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας κάνουν όλες τις απαραίτητες ερωτήσεις ώστε να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να προβούμε σε μελέτει που τις ικανοποιεί.

 

#2: Αυτοψία χώρου χωρίς την παρουσία σας

Οι μηχανικοί μας θα διεξάγουν αυτοψία στον χώρο σας χωρίς τη δική σας παρουσία, τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Θα αποτυπώσουν αναλυτικά τον χώρο στη σημερινή του κατάσταση και θα καταγράψει όλες τις τεχνικές εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για να παραλάβετε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρεύεστε.

#3: Αρχιτεκτονική μελέτη εξ αποστάσεως

Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί της KTISMA θα σχεδιάσουν την κατοικία σας και θα σας την παρουσιάσουν ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καταγράφοντας τις επιθυμητές αλλαγές εώς ώτου καταλήξουμε στα τελικά σχέδια. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται ηλεκτρονικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ενώ όπου είναι εφικτό αποστέλλονται και δείγματα των υλικών. Εφόσων καταλήξουμε σε τελικό σχέδιο και υλικά, εντός διαστήματος 7 ημερών θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά την οικονομοτεχνική μας μελέτη με ανάλυση όλων των προτεινόμενων εργασιών για το έργο σας.

 

#4: Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας του έργου

Η KTISMA σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως την πορεία των εργασιών μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ημερολογίου του έργου, ο οποίος τηρείται με φωτογραφίες, σημειώσεις και βίντεο έτσι ώστε να έχετε πλήρη εικόνα της πορείας των εργασιών σε κάθε στάδιο του έργου.

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα!